Kancelaria Adwokacka
Adw. Dr Anna Koropczuk

Filozofią Kancelarii jest takie doradztwo prawne, które zapewnia Klientowi komfort podejmowania właściwych decyzji. Jestem przekonana, że dobre i profesjonalne doradztwo prawne wynika ze zrozumienia rzeczywistych potrzeb Klienta i jego – indywidualnej - praktyki działania. Przy holistycznym spojrzeniu na problem z jakim zgłasza się osoba powierzająca Kancelarii swoją sprawę, poszukiwane jest nie tylko rozwiązanie skrojone na jej miarę, ale również przewidujące konsekwencje określonej decyzji na innych płaszczyznach jej działania.

W Kancelarii opieram się na założeniu, że profesjonalna obsługa prawna to coś więcej niż przewidywanie potencjalnych zagrożeń związanych ze sprawą, z jaką zgłasza się Klient.
Rola prawnika wyraża się również w jego rozwoju wraz z Klientem i przedstawianiu mu śmiałych i odważnych rozwiązań, które czasem będą łamać utarte schematy, ale będą wyrastać ze zrozumienia potrzeb Klienta. Stąd kluczowymi dla Kancelarii wartościami jest kreatywność, rzetelność i solidność.

Ponieważ standardem Kancelarii jest wskazanie konkretnych i szytych na miarę rozwiązań - tak szeroki jest zakres jej działania. Niektóre sprawy wymagają bowiem nie tylko doradztwa prawnego, ale i reprezentowania interesów Klientów na sali sądowej lub w postępowaniu mediacyjnym. W tym również w postępowaniu karnym – niezależnie od tego, po której stronie sali.

Zakres usług

Prawo cywilne
Analiza i opracowywanie umów. Dochodzenie roszczeń. Egzekucja wierzytelności. Spadki. Spory sądowe. Upadłość konsumencka.
Szczegóły ▼

Prawo cywilne

Kancelaria posiada duże doświadczenie
w ramach różnorodnych dziedzin prawa cywilnego. Swoją pomoc prawną świadczy w zakresie:
 • negocjowania i opracowywania umów
 • dochodzenia roszczeń z umów
 • sporów o zapłatę (w tym w postępowaniu nakazowym i uproszczonym)
 • reprezentacji przed sądami wszystkich instancji
 • prawa spadkowego (nabycie spadku, dział spadku, podważenie testamentu, sprawy, zachowek)
 • upadłość konsumencka
Prawo karne
Tymczasowe aresztowanie. Reprezentacja podejrzanego i oskarżonego. Obrona w postępowaniu sądowym. Wykonanie kary. Dozór elektroniczny.
Szczegóły ▼

Prawo karne

Interdyscyplinarna wiedza i szybkość działania są tutaj niezastąpione.
W ramach prowadzonej praktyki Kancelaria oferuje kompleksową pomoc prawną z zakresu prawa karnego
i karnego gospodarczego, na terenie całego kraju:
 • Zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie
 • Obrona podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym
 • Obrona oskarżonego na każdym etapie postępowania sądowego
 • Reprezentacja w postępowaniu wykonawczym (odroczenie wykonania kary, przerwa w wykonywaniu kary, system dozoru elektronicznego)
 • Reprezentowanie praw osób pokrzywdzonych przestępstwem
Prawo nieruchomości
Pomoc przy obsłudze procesu inwestycyjnego przy obrocie nieruchomościami.

Szczegóły ▼

Prawo nieruchomości

Pomoc prawna w sprawach nieruchomości dotyczy m.in.:
 • Zniesienie współwłasności
 • Zasiedzenie
 • Służebność
 • Nadzór procesu przekształcenia gruntu
Prawo rodzinne
Sprawy rozwodowe i kwestie okołorozowdowe. Sprawy związane z opieką nad dziećmi i kontaktami.
Spory majątkowe i alimenty.
Szczegóły ▼

Prawo rodzinne

Pomoc prawna w sprawach rodzinnych dotyczy m.in.:
 • Rozwodu
 • Separacji
 • Ustalenia lub zaprzeczenia ojcostwa
 • Władzy rodzicielskiej (pozbawienia lub jej ograniczenia)
 • Kontaktów z dziećmi
 • Alimentów
 • Podziału majątku małżonków
Prawo bankowe
Sprawy frankowe, polisolokaty, restrukturyzacja zadłużenia

Szczegóły ▼

Prawo bankowe

Pomoc prawna w sprawach bankowych dotyczy m.in.:
 • Sprawy frankowe
 • Polisolokaty
 • Restrukturyzacja zadłużenia
Mediacje
Mediacje gospodarcze, cywilne i rodzinne. Pozasądowe i sądowe. Mediacje stałe dla biznesu. Mediacje on-line.

Szczegóły ▼

Mediacje

Będąc certyfikowanym mediatorem sądowym (wpisanym na listę stałych mediatorów, prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu
i Świdnicy) prowadzę na terenie woj. dolnośląskiego mediacje w takich sprawach jak:
 • Spory gospodarcze
 • Sprawy okołorozwodowe (w tym kontakty, alimenty)
 • Podział majątku (także spółki cywilne)
 • Zniesienie współwłasności
 • Dział spadku
 • Sprawy o zapłatę (wierzytelności)

e-Porada

Wychodząc naprzeciw potrzebom Klientów, Kancelaria świadczy pomoc prawną drogą elektroniczną.

Po przesłaniu zapytania w formie wiadomości e-mail (na adres: kancelaria@adwokatkoropczuk.pl lub za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się poniżej) otrzymacie Państwo wycenę usługi oraz szacowany czas jej realizacji.

Po zaakceptowaniu warunków współpracy i wpłaceniu umówionego wynagrodzenia na rachunek bankowy Kancelarii, usługa zostanie zrealizowana w ustalonym terminie.

Możliwe jest również udzielenie e-porady w formie videokonferencji - prosimy o adnotację co do takiej formy kontaktu w zapytaniu.

Wyślij zapytanie »

Obsługa biznesu

Wspieranie podmiotów gospodarczych na każdym etapie ich udziału w profesjonalnym obrocie prawnym m.in. poprzez:
 • Doradztwo w zakresie wyboru formy prawnej planowanej działalności
 • Sporządzanie wniosków do właściwych rejestrów i sądów
 • Pomoc prawną na etapie negocjacji, zawierania i wykonywania umów
 • Zastępstwo procesowe w sprawach sądowych i arbitrażowych
 • Bieżącą prawną obsługę podmiotu gospodarczego
 • Mediacje gospodarcze (sądowe i pozasądowe)
Skontaktuj się »

O mnie

Adwokat prowadzący indywidualną kancelarię adwokacką we Wrocławiu. Z wrocławską Izbą Adwokacką związana od 2011r. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, zdobyte zarówno w czasie pracy na rzecz renomowanej kancelarii we Wrocławiu (świadcząc pomoc prawną na rzecz klientów indywidualnych i biznesowych), jak i następnie w ramach własnej praktyki zawodowej. Jej działalność zawodowa oscyluje wokół reprezentowania Klientów w sporach sądowych (cywilnych, karnych, rodzinnych, gospodarczych), jak i w licznych mediacjach (w tym także pozasądowych) w szczególności z zakresu prawa gospodarczego oraz cywilnego. Świadczy również stałą pomoc prawną.

Certyfikowany mediator (VCC) wpisany na listę stałych mediatorów sądowych prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu i w Świdnicy. Trener i egzaminator VCC. Mediator przy Centrum Mediacyjnym Naczelnej Rady Adwokackiej i Międzynarodowym Instytucie Rozwoju „Synergia”.

Doktor nauk prawnych, ze specjalnością teoria prawa (tytuł doktora uzyskała na Uniwersytecie Wrocławskim w 2015r.). Wykładowca i szkoleniowiec. Autorka licznych artykułów naukowych, uczestnik wielu konferencji.

Prywatnie meloman, zakochana w winylowych płytach, kitesurfer.

Rozliczenia

Wynagrodzenie Kancelarii ustalane jest indywidualnie, w zależności od takich czynników jak: rodzaj zlecenia, stopień zawiłości sprawy, przewidywany nakład pracy, miejsce i termin wykonania zlecenia, wartość przedmiotu sporu.

Kancelaria stosuje następujące systemy wynagrodzenia:
System Ryczałtowy Z Premią Za Sukces (”Success Fee”)
Stała część wynagrodzenia Kancelarii jest ustalana z góry i zostaje powiększona w przypadku osiągnięcia przez Klienta oczekiwanego rezultatu.
System Rozliczeń Godzinowych

Wynagrodzenie Kancelarii jest uzależnione od ilości godzinowego nakładu pracy poświęconego na realizację konkretnej sprawy.
System Ryczałtowy

Wynagrodzenie Kancelarii jest ustalane z góry
i niezależne od nakładu pracy.

Jak mogę Państwu pomóc?

Proszę wybrać formę kontaktu. Odezwę się do Państwa w ciągu 24h.
Zapoznałem się i zgadzam się z informacją o administratorze i przetwarzaniu danych. Korzystamy z zabezpieczenia reCaptcha: Prywatność i Warunki.